MailerLite: Kreiranje i slanje newsletter-a

Posetite sledeći link https://app.mailerlite.com/users/login/ i unesite pristupne podatke na predviđena mesta, kako biste se ulogovali na svoj MailerLite nalog.

Kreiranje i slanje newslettera u MailerLiteu

Nakon što se ulogujete pritisnite dugme Create Campaign.

Otvoriće se strana Choose campaign type. Ostanite u sekciji Regular Campaign i upišite osnovne pojedinosti vašeg newslettera:

  • Subject – naslov mejla
  • Who is it from? – upišite ime i prezime i email adresu sa koje šaljete mejl (važno je da email adresa bude vezana za vaš domen)
  • Pritisnite dugme Next: CONTENT.

Na narednoj strani možete izabrati jedan od tri editora za kreiranje mejla. U ovom našem primeru ja biram New Drag & Drop Editor.

Na novoj strani otvoriće se editor sa pripremljenim templejtom za mejl. Postavite kursor miša iznad templejta i pritisnite ikonicu kante za đubre kako biste obrisali ponuđeni templejt.

Sada je vreme za kreiranje vašeg newslettera.

Sa desne strane radnog prostora videćete podešavanja za izgled newslettera, a to su boje i fontovi.

Sa leve strane nalaze se elementi koje jednostavnim prevlačenjem na sredinu radnog prostora možete umetnuti u svoj newsletter. Za početak, to će biti elementi ImageText.

Da izmenite svaki od elemenata, postavite kursor miša iznad i pritisnite prvu ikonicu koja se pojavi. Sa desne strane, radni prostor će zameniti polja za menjanje odabranog elementa.

Nakon izmene svakog elementa, potrebno je da pritisnete dugme Save.

Kada završite sa kreiranjem svog newslettera, u gornjem desnom uglu pritisnite dugme Done Editing.

Na narednoj strani izaberite grupu pretplatnika kojoj želite da pošaljete newsletter koji ste upravo kreirali i pritisnite dugme NEXT: Review and confirm.

Otvoriće se Review and confirm strana na kojoj ćete imati mogućnost da se vratite na neki od prethodnih koraka i napravite eventualne izmene.

Ovde će vam svakako najviše značiti dugme Send test email putem kog ćete moći sebi da pošaljete newsletter koji ste kreirali i u “prirodnom” okruženju vidite kako email izgleda: da li se sve lepo prikazuje, rade li linkovi, itd.

Kada se uverite da vaš newsletter izgleda onako kako ste želeli, pritisnite dugme NEXT: Schedule.

Dolazimo i do strane Schedule, koja je ujedno i poslednja stanica na ovom putu. Izaberite hoće li vaš newsletter biti poslat momentalno (Send now) ili u zakazano vreme (Send later) i pritisnite dugme SEND.