Objavljivanje novog priloga u WordPress-u

Ulogujte se na svoj WP Dashboard (Kontrolnu tablu).

Iz levog vertikalnog menija izaberite Posts -> Add New.

Otvoriće se radni prozor za pisanje i objavljivanje priloga.

1. Enter title here.

Upišite naslov svog novog priloga

2. Vizuelni program za obradu sadržaja u WordPress-u.

Ovde unosite sadržaj svog priloga.

3. Pano: Format

U ovoj sekciji birate format u kom želite da objavite novi prilog. U najvećem broju slučajeva to će biti opcija Standard.

4. Pano: Categories

U ovoj sekciji neophodno je da obeležite kategoriju / rubriku u okviru koje objavljujete novi prilog. Ovo je naravno moguće ukoliko ste prethodno svoje kategorije uneli na strani Posts -> Categories -> Add New Category.

Da kreirate novu kategoriju na licu mesta, pritisnite plavi link + Add New Category, upišite naziv svoje nove kategorije i pritisnite Enter.

5. Pano: Tags

Tagovi (oznake) odavno više nisu važni za Google i pretragu, pa se i ne koriste.

Ipak, ima sajtova koji tagove koriste da bi bolje organizovali svoj sadržaj, pa ćete u ovoj sekciji, ukoliko je potrebno, upisati relevantan naziv oznake.

6. Pano: Featured Image

Sekcija u kojoj postavljate naslovnu fotografiju svog priloga pritiskom na plavi link Set featured image.

Vodite računa da sve featured slike na vašem blogu budu istih dimenzija.

7. Dugme: Save Draft

Dugme Save Draft koristite kada želite da sačuvate radnu verziju svog novog priloga, ali ne i objavite.

8. Dugme: Preview

Tokom pisanja priloga, u svakom trenutku pritiskom na dugme Preview možete videti kako vaš novi prilog izgleda za posetioce.

9. Odeljak: Status

Opcija Status ima podrazumevanu vrednost Draft (Skica) i može se postaviti na Pending Review (Pregled na čekanju) pre objavljivanja priloga. Kada objavite prilog, možete vratiti vrednost Draft ili Pending Review da biste privremeno uklonili prilog sa sajta, tj. učinili ga nedostupnim za posetioce i pretraživače.

10. Odeljak: Visibility

Ova opcija omogućava da prilog na blogu definišete kao:

  • Public – javni,
    Opcija Stick this post to the front page podrazumeva da je prilog, bez obzira na okolnosti, uvek postavljen na prvom mestu. Čak i ako ima novijih priloga, oni će uvek biti postavljeni ispod njega.
  • Private – privatni, samo za prijavljene korisnike.
  • Password Protected – zaštićen lozinkom, koji su javni, ali zaštićeni lozinkom.

11. Odeljak: Publish

Odeljak Publish omogućava da definišete datum objavljivanja budućeg ili prošlog priloga. Pri tome je, naravno, jasno šta podrazumeva buduće objavljivanje (neki prilozi se pojavljuju tek nakon izvesnog perioda), ali šta se podrazumeva pod objavljivanjem budućeg priloga? Ovo je ponekad neophodno da bi se popravio hronološki sled. S obzirom na to da se prilozi uređuju po vremenu, jedini način uspostavljanja njihovog redosleda jeste menjanje datuma.

12. Dugme: Publish

Dugme Publish koristi se za objavljivanje novog priloga na vašem WordPress blogu. Nakon što pritisnete ovo dugme, prilog će postati dostupan za posetioce i pretraživače, pa se uverite da ste prethodno sve postavili kako treba, proverili ima li slovnih i gramatičkih grešaka, itd.