Objavljivanje priloga iz Worda

Jedan od razloga zbog kojih prilozi na blogu ne izgledaju dobro jeste Microsoft Word.

Evo šta se najčešće dešava. Napisali ste prilog u Wordu (ili ga je napisao neko drugi). Radite ono što najviše ima smisla (a nije ni pogrešno): birate ceo tekst, kopirate ga i prenosite u WordPress. Međutim, kada pritisnete Publish, desi se to da prilog izgleda drugačije od ostalih na blogu. Šta se desilo?

Kada kopirate tekst iz Worda, kao i iz većine programa za obradu teksta, zajedno sa tekstom kopirate i njegovo formatiranje. U većini slučajeva to je dobro, ali je ovde problem to što Word sada (u pozadini) ispisuje programski kod za formatiranje na isti način na koji to rade web lokacije.

Po pravilima jezika HTML, kada nešto smestite u prozor priloga, zanemaruje se preostalo formatiranje na web lokaciji (a to obuhvata font, veličinu fonta, čak i boju teksta).

Problem možete rešiti na dva načina.

Ako i dalje imate tekst u Wordu, uradite sledeće:

  1. Ponovo otvorite prilog u WordPressu.
  2. Izaberite ceo tekst i obrišite ga.
  3. Vratite se u Word, izaberite tekst i kopirajte ga.
  4. Vratite se u WordPress i na paleti alatki za uređivanje pritisnite dugme Paste as text.
  5. Zalepite tekst u predviđeni prozor.

Objavljivanje priloga iz Worda

Jedino što ćete sada morati da uradite je da ponovite određena formatiranja, kao što su podebljan, kurzivni ili podvučeni ispis.

Od sada pa nadalje, ako kopirate i prenosite sadržaje iz Worda, elektronske pošte ili neke druge web lokacije, upotrebite ovo dugme.

Drugi način je:

  1. Ponovo otvorite prilog u WordPressu.
  2. Selektujte ceo tekst.
  3. Pritisnite dugme Clear formatting.

I sada ćete morati da ponovite određena formatiranja.