Šta su kategorije na WordPress blogu?

Kategorije (Categories) su sastavni deo organizovanja priloga na blogu. Kada govorimo o prilozima, prirodno se nameće i priča o kategorijama. Svi prilozi se nalaze u određenoj kategoriji i to je pravilo WordPressa.

Kada prvi put instalirate WordPress, pravi se i kategorija “Uncategorized”, pa ako prilogu koji objavite ne dodelite svoju kategoriju, dodeliće mu se kategorija Uncategorized.

Ovu kategoriju možete preimenovati ili možete definisati novu podrazumevanu kategoriju. Zapravo, to treba da vam bude jedna od prvih aktivnosti nakon što instalirate WordPress na svoj server.

Kategorije određuju načine na koje će se prilozi na vašem blogu grupisati.

U radu sa klijentima, planiranje i kategorizacija budućih sadržaja je jedan od segmenata na koji usmeravam veliku pažnju. U zavisnosti od toga kako na samom početku organizujete i predstavite sadržaj, razvijaće se i napredovati vaš blog.

Da kreirate kategorije, posetite Posts -> Categories.

U polje Name upišite naziv svoje kategorije i pritisnite dugme Add New Category.

Šta su kategorije na WordPress blogu